ورزشي

مربی سپاهان در کلاس برانکو شرکت کرد
داهی: 
مربی تیم سپاهان در اجلاس فوتبال حرفه‌ای کرواسی شرکت کرد.

به گزارش سرویس ورزشی داهی به نقل از خبرگزاری فارس، برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که برای سپری کردن تعطیلات به کشورش رفته در اجلاس مربیگری حرفه‌ای کرواسی که 3 روز انجام شد به ایراد سخنرانی پرداخت.

پاپن: تولیسو بازیکنی شبیه به تونی کروس است
داهی: 
ستاره فرانسوی اسبق باواریایی‌ها فکر می‌کند خرید جدید بایرن، بازیکنی شبیه به تونی کروس است.

به گزارش سرویس ورزشی داهی به نقل از خبرگزاری فارس، بایرنی ها در اواخر هفته قبل با در اختیار‌گرفتن کوارنتان تولیسو از لیون در پنجره تابستانی نقل و انتقالات هیاهوی زیادی راه انداختند.

مربی سپاهان در کلاس برانکو شرکت کرد
داهی: 
مربی تیم سپاهان در اجلاس فوتبال حرفه‌ای کرواسی شرکت کرد.

به گزارش سرویس ورزشی داهی به نقل از خبرگزاری فارس، برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که برای سپری کردن تعطیلات به کشورش رفته در اجلاس مربیگری حرفه‌ای کرواسی که 3 روز انجام شد به ایراد سخنرانی پرداخت.

پاپن: تولیسو بازیکنی شبیه به تونی کروس است
داهی: 
ستاره فرانسوی اسبق باواریایی‌ها فکر می‌کند خرید جدید بایرن، بازیکنی شبیه به تونی کروس است.

به گزارش سرویس ورزشی داهی به نقل از خبرگزاری فارس، بایرنی ها در اواخر هفته قبل با در اختیار‌گرفتن کوارنتان تولیسو از لیون در پنجره تابستانی نقل و انتقالات هیاهوی زیادی راه انداختند.

پاپن: تولیسو بازیکنی شبیه به تونی کروس است
داهی: 
ستاره فرانسوی اسبق باواریایی‌ها فکر می‌کند خرید جدید بایرن، بازیکنی شبیه به تونی کروس است.

به گزارش سرویس ورزشی داهی به نقل از خبرگزاری فارس، بایرنی ها در اواخر هفته قبل با در اختیار‌گرفتن کوارنتان تولیسو از لیون در پنجره تابستانی نقل و انتقالات هیاهوی زیادی راه انداختند.

مربی سپاهان در کلاس برانکو شرکت کرد
داهی: 
مربی تیم سپاهان در اجلاس فوتبال حرفه‌ای کرواسی شرکت کرد.

به گزارش سرویس ورزشی داهی به نقل از خبرگزاری فارس، برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که برای سپری کردن تعطیلات به کشورش رفته در اجلاس مربیگری حرفه‌ای کرواسی که 3 روز انجام شد به ایراد سخنرانی پرداخت.

مربی سپاهان در کلاس برانکو شرکت کرد
داهی: 
مربی تیم سپاهان در اجلاس فوتبال حرفه‌ای کرواسی شرکت کرد.

به گزارش سرویس ورزشی داهی به نقل از خبرگزاری فارس، برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که برای سپری کردن تعطیلات به کشورش رفته در اجلاس مربیگری حرفه‌ای کرواسی که 3 روز انجام شد به ایراد سخنرانی پرداخت.

پاپن: تولیسو بازیکنی شبیه به تونی کروس است
داهی: 
ستاره فرانسوی اسبق باواریایی‌ها فکر می‌کند خرید جدید بایرن، بازیکنی شبیه به تونی کروس است.

به گزارش سرویس ورزشی داهی به نقل از خبرگزاری فارس، بایرنی ها در اواخر هفته قبل با در اختیار‌گرفتن کوارنتان تولیسو از لیون در پنجره تابستانی نقل و انتقالات هیاهوی زیادی راه انداختند.

مربی سپاهان در کلاس برانکو شرکت کرد
داهی: 
مربی تیم سپاهان در اجلاس فوتبال حرفه‌ای کرواسی شرکت کرد.

به گزارش سرویس ورزشی داهی به نقل از خبرگزاری فارس، برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که برای سپری کردن تعطیلات به کشورش رفته در اجلاس مربیگری حرفه‌ای کرواسی که 3 روز انجام شد به ایراد سخنرانی پرداخت.

پاپن: تولیسو بازیکنی شبیه به تونی کروس است
داهی: 
ستاره فرانسوی اسبق باواریایی‌ها فکر می‌کند خرید جدید بایرن، بازیکنی شبیه به تونی کروس است.

به گزارش سرویس ورزشی داهی به نقل از خبرگزاری فارس، بایرنی ها در اواخر هفته قبل با در اختیار‌گرفتن کوارنتان تولیسو از لیون در پنجره تابستانی نقل و انتقالات هیاهوی زیادی راه انداختند.

پاپن: تولیسو بازیکنی شبیه به تونی کروس است
داهی: 
ستاره فرانسوی اسبق باواریایی‌ها فکر می‌کند خرید جدید بایرن، بازیکنی شبیه به تونی کروس است.

به گزارش سرویس ورزشی داهی به نقل از خبرگزاری فارس، بایرنی ها در اواخر هفته قبل با در اختیار‌گرفتن کوارنتان تولیسو از لیون در پنجره تابستانی نقل و انتقالات هیاهوی زیادی راه انداختند.

مربی سپاهان در کلاس برانکو شرکت کرد
داهی: 
مربی تیم سپاهان در اجلاس فوتبال حرفه‌ای کرواسی شرکت کرد.

به گزارش سرویس ورزشی داهی به نقل از خبرگزاری فارس، برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که برای سپری کردن تعطیلات به کشورش رفته در اجلاس مربیگری حرفه‌ای کرواسی که 3 روز انجام شد به ایراد سخنرانی پرداخت.

پاپن: تولیسو بازیکنی شبیه به تونی کروس است
داهی: 
ستاره فرانسوی اسبق باواریایی‌ها فکر می‌کند خرید جدید بایرن، بازیکنی شبیه به تونی کروس است.

به گزارش سرویس ورزشی داهی به نقل از خبرگزاری فارس، بایرنی ها در اواخر هفته قبل با در اختیار‌گرفتن کوارنتان تولیسو از لیون در پنجره تابستانی نقل و انتقالات هیاهوی زیادی راه انداختند.

مربی سپاهان در کلاس برانکو شرکت کرد
داهی: 
مربی تیم سپاهان در اجلاس فوتبال حرفه‌ای کرواسی شرکت کرد.

به گزارش سرویس ورزشی داهی به نقل از خبرگزاری فارس، برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که برای سپری کردن تعطیلات به کشورش رفته در اجلاس مربیگری حرفه‌ای کرواسی که 3 روز انجام شد به ایراد سخنرانی پرداخت.

پاپن: تولیسو بازیکنی شبیه به تونی کروس است
داهی: 
ستاره فرانسوی اسبق باواریایی‌ها فکر می‌کند خرید جدید بایرن، بازیکنی شبیه به تونی کروس است.

به گزارش سرویس ورزشی داهی به نقل از خبرگزاری فارس، بایرنی ها در اواخر هفته قبل با در اختیار‌گرفتن کوارنتان تولیسو از لیون در پنجره تابستانی نقل و انتقالات هیاهوی زیادی راه انداختند.

مربی سپاهان در کلاس برانکو شرکت کرد
داهی: 
مربی تیم سپاهان در اجلاس فوتبال حرفه‌ای کرواسی شرکت کرد.

به گزارش سرویس ورزشی داهی به نقل از خبرگزاری فارس، برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که برای سپری کردن تعطیلات به کشورش رفته در اجلاس مربیگری حرفه‌ای کرواسی که 3 روز انجام شد به ایراد سخنرانی پرداخت.

آنتالیااسپور مذاکره با میلانی‌‌ها را تایید کرد
داهی: 
باشگاه آنتالیااسپور ترکیه تایید کرد در حال مذاکره برای در اختیار گرفتن ۳ ستاره آ.ث‌میلان است.

به گزارش سرویس ورزشی داهی به نقل از خبرگزاری فارس، علی شفق اوزتورک، رئیس باشگاه حاضر در لیگ ترکیه در مصاحبه با اسکای‌اسپرت اظهار داشت:آنچه در رسانه‌ها مطرح شده، صحت دارد و ما در حال گفت‌وگو با میلان بابت خوزخه سوسا، جواری کوچا و گابریل پالتا هستیم.

مدیر بخش فوتبال الخور: هنوز با هیچ لژیونری توافق نهایی و قرارداد امضا نکردیم
داهی: 
یکی از روزنامه‌های قطر به نقل از مدیر بخش فوتبال باشگاه الخور مدعی شد که این باشگاه با هیچ لژیونری به توافق نهایی نرسیده و قرارداد امضا نکرده است.

برخی اخبار نادرست، در جهت آسیب‌های تبلیغاتی است/ بیشتر نام‌هایی که مطرح می‌شود در فهرست استقلال نیستند
داهی: 
مدیرعامل باشگاه استقلال پیامی را خطاب به هواداران این تیم منتشر کرد.

به گزارش سرویس ورزشی داهی به نقل از خبرگزاری فارس، سید رضا افتخاری مدیر عامل باشگاه  استقلال، با توجه به فصل نقل و انتقالات و مسایل مربوط به آن، پیامی را خطاب به هواداران گرامی استقلال منتشر کرد. به گزارش سایت باشگاه استقلال، متن پیام به این شرح است:

رونالدو در آستانه جدایی از رئال مادرید؟!
داهی: 
اعجوبه پرتغالی رئال مادرید به خاطر پرونده مالیاتی میلیونی ممکن است تصمیم به ترک کهکشانی‌ها بگیرد.

به گزارش سرویس ورزشی داهی به نقل از خبرگزاری فارس، در هفته‌ای که سپری شد، خبری مهم در ارتباط با کریستیانو رونالدو انتشار یافت که دنیای ورزش را تحت تاثیر قرارداد.

آغاز اردوی تیم ملی والیبال بانوان از فردا/ سرمربی مشخص نشد
داهی: 
تمرینات تیم ملی والیبال بانوان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا از فردا آغاز می‌شود.

به گزارش سرویس ورزشی داهی به نقل از خبرگزاری فارس، نوزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا 18 تا 26 مردادماه به میزبانی شهر مانیل کشور فیلیپین برگزار می‌شود که تیم ملی ایران با تایلند، چین تایپه و مالدیو همگروه است.

اورتون با هافبک آژاکس ۵ ساله بست
داهی: 
تیم فوتبال اورتون مراحل پایانی انتقال هافبک آژاکس آمستردام را انجام داد.

به گزارش سرویس ورزشی داهی به نقل از خبرگزاری فارس، اورتونی‌ها برای تقویت خط میانی خود در فصل آینده رقابت‌های باشگاهی،‌با «داوی کلاسن» از آژاکس آمستردام به توافق رسید.

بازیکن گسترش را هوایی کردند/ با لوکا درگیر شو تا به راحتی به تیم ما بیایی!
داهی: 
مدیرعامل گسترش‌فولاد از حاشیه عجیب در فصل نقل و انتقالات فوتبال ایران که برای تیمش به وجود آمده، خبر داد.

فلاح: در فوتبال ما عدالت اجتماعی رعایت نمی‌شود/ عالیشاه به شیراز بیاید و به چشم خیر به آن نگاه کند
داهی: 
سرپرست باشگاه فجرشهید سپاسی گفت: تیمی مثل ما برای حل مشکلاتش باید کاسه چه کنم چه کنم دست بگیرد اما یک تیم آنقدر پول دارد که نمی‌داند چطور خرج کند و عدالت اجتماعی این نیست.

تیم ملی ایران در جایگاه هشتم جهان ایستاد
داهی: 
تیم ملی بسکتبال با ویلچر جوانان زیر 23 سال کشورمان به عنوان هشتمی رقابت های جهانی کانادا دست یافت.

به گزارش سرویس ورزشی داهی به نقل از خبرگزاری فارس، نمایندگان کشورمان در مصاف با تیم فرانسه برای کسب عنوان هفتم تلاش کردند که در نهایت تیم حریف با نتیجه 63 بر 76 به پیروزی دست یافت و بر این اساس پرونده حضور ملی پوشان جوان ایرانی در این مسابقات با کسب عنوان هشتم بسته شد.

اسپیرو: بنجامین نقش کلیدی در پیروزی آمریکا برابر ایران داشت
داهی: 
سرمربی تیم ملی والیبال آمریکا با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش در مسابقه با ایران گفت: بنجامین پتچ نقش کلیدی در پیروزی آمریکا برابر ایران داشت.

کریستین‌ سون: بازی برابر ایران بسیار خاص بود/خوشحالم توانستیم روش مقابله با ایران را یاد بگیریم
داهی: 
بازیکن تیم ملی والیبال آمریکا گفت: اکثر بازیکنان آمریکا تجربه مسابقه با ایران را نداشتند و بازی برابر این تیم برایشان خاص بود.

به گزارش سرویس ورزشی داهی به نقل از خبرگزاری فارس، میکا کریستین سون بازیکن شماره 111 آمریکا پس از دیدار ایران و آمریکا در هفته سوم لیگ جهانی گفت: مطمئناً مسابقه سختی بود. بازی برابر ایران بسیار خاص است.

کولاکوویچ: در ضد حملات ضعیف عمل کردیم/آمریکا شایسته پیروزی بود
داهی: 
سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: تیم ملی والیبال آمریکا در ضدحملات خوب کار کرد. بالعکس، تیم ایران در ضد حملات ضعیف ظاهر شد.

به گزارش سرویس ورزشی داهی به نقل از خبرگزاری فارس، ایگور کولاکوویچ بعد از دیدار ایران و آمریکا در نشست خبری گفت: تیم ایران شروع خوبی نداشت و به تیم آمریکا به خوبی فرصت دادیم تا تقریبا به راحتی و با کمترین فشار ست اول را پیروز شود.

روایت آمار از دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و آمریکا/بازی پرخطای شاگردان کولاکوویچ+عکس
داهی: 
آمار دیدار تیم‌های والیبال ایران و آمریکا در هفته سوم رقابت‌های لیگ جهانی والیبال اعلام شد.

به گزارش سرویس ورزشی داهی به نقل از خبرگزاری فارس، تیم ملی والیبال ایران در هفته سوم رقابت‌های لیگ جهانی و در بازی اول خود در دیدار مقابل آمریکا با نتیجه 3 بر صفر شکست خورد.

بر این اساس آمار دو تیم به شرح زیر اعلام شد:

امیر غفور امتیازآورترین بازیکن ایران/ستاره آمریکا یک ست گرفت!
داهی: 
پشت خط زن تیم ملی والیبال ایران امتیازآورترین بازیکن کشورمان در دیدار با آمریکا شد.

به گزارش سرویس ورزشی داهی به نقل از خبرگزاری فارس، تیم ملی والیبال ایران در نخستین  دیدار هفته سوم لیگ جهانی به مصاف آمریکا رفت.

همزمانی محتوا

نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری تحلیلی داهی بلامانع است.

Copyright 2014-2009 dahi.ir all right reservd