پاسخ به نظر

تقدیر تیم ارزیابان اعتباربخشی وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
داهی: 
تیم ارزیابان اعتباربخشی وزارت بهداشت، مستندسازی و اجرای استاندارهای اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود را عالی توصیف کرد.

داهی:  تیم ارزیابان اعتباربخشی وزارت بهداشت، مستندسازی و اجرای استاندارهای اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود را عالی توصیف کرد.

 

سیدعباس موسوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، با اشاره به دستاوردهای حوزه سلامت در این دانشگاه و برشمردن موقعیت‌های دانشگاه در حوزه‌های مختلف در چند سال اخیر، به کسب رتبه اول درحوزه مامائی و بهداشت و اجرای هتلینگ در کشور اشاره کرد و گفت: در این دانشگاه استاندارسازی فضاها و امکانات در همه حوزه‌ها به‌خصوص در حوزه آموزش عالی را در رأس برنامه‌های خود قرار داده و اقدامات بسیار موثری در سال‌های اخیر شده است.

 

موسوی ضمن بر شمردن فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه مطالعات کوهورت از  جمله چشم پزشکی را که با همکاری وزیر محترم بهداشت جناب آقای دکتر هاشمی در حال انجام است را از مهمترین این اقدامات برشمردند.

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی با تشکر از حضور اعضای تیم ارزیاباناز تیم مذکور خواستند در دور اول اعتبار بخشی موسسه‌ای ضمن توجه به قابلیت‌ها و توانمندی‌های دانشگاه‌ها و انعکاس آنها در سطح‌ ملی نقاط قابل بهبود را نیز شناسائی و جهت اصلاح به دانشگاه ارائه کنند.

 

در ادامه علیرضا خواجه میرزایی، مسئول بسته اعتبار بخشی موسسه‌ای و بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه دو هدف اعتبار بخشی موسسه‌ای را کسب اطمینان از کیفیت و تقویت فرایند پیوسته اصلاح برنامه‌های دانشگاه عنوان کرد.

 

علیرضا خواجه میرزایی افزود: در هر برنامه بهبود کیفیت اگر حمایت مدیران ارشد همراه نباشد منجر به نتایج مطلوب نخواهد شد.

 

وی با اشاره به همدلی و کارتیمی موجود در دانشگاه گفت: بعد از ابلاغ استانداردهای اعتبار بخشی شور و شعفی در مسئولان دانشگاه ایجاد شد و با حمایت ریاست دانشگاه و تعهد همه‌ اعضای هیأت رئیسه و بخصوص معاونین آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی و توسعه منابع مراحل اجرائی کار شروع شد.

 

مسئول بسته اعتبار بخشی موسسه‌ای و بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه گفت: تشکیل کمیته اعتبار بخشی دانشگاه و صدور ابلاغ اعضا توسط ریاست و تشکیل جلسات منظم و بررسی استانداردها در این جلسات و همچنین تشکیل تیم مدیریت اجرایی برای اجرا و خودارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی موسسه‌ای با حضور خبره‌ترین و بهترین کارشناسان معاونت‌های مختلف و پیگیری مستمر و کار شبانه‌روزی در چند ماه گذشته و گذاشتن چندین جلسه آموزشی برای کارکنان و اعضای هیأت علمی و اختصاص بودجه‌های مورد نیاز برای تکمیل استانداردها از جمله موارد بود در فرآیند انجام کار صورت پذیرفته است.

پاسخ

کد امنیتی
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
جستجو
روزانه

نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری تحلیلی داهی بلامانع است.

Copyright 2014-2009 dahi.ir all right reservd